Psycholodzy w Warszawie

rozmowa z psychologiem

Czym zajmuje się psycholog?

Głównym zadaniem psychologii jako nauki jest przede wszystkim pomoc w rozumieniu otaczającego nas świata, ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzyludzkich oraz funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Podstawowym zadaniem psychologa jest zatem prowadzenie szczegółowych badań naukowych na temat zachowań ludzkich, po szczególnym przeanalizowaniu pojedynczych jednostek oraz grup społecznych. Specjalista w dziedzinie psychologii wykorzystuje wszystkie pozyskane dane i opierając się na zdobytej dotychczas wiedzy oraz doświadczeniu, konstruuje nowe teorie, bądź wzbogaca te, które istnieją i funkcjonują w nauce od dawna. Psycholog udziela specjalistycznych świadczeń polegających przede wszystkim na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, psychoterapii, a także na udzielaniu profesjonalnej pomocy psychologicznej. To osoba niejednokrotnie angażująca się w proces doradztwa personalnego oraz zawodowego, prowadząca specjalne zajęcia terapeutyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe, a także organizująca profesjonalne szkolenia dla pracowników. Tyle o zawodzie psychologa w kwestii formalnej. Jak psycholog może natomiast pomóc każdemu z nas?

Pomoc psychologa

Głównym celem pracy psychologa jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, zmagającemu się z pewnymi trudnościami i chcącemu osiągnąć lepszą jakość życia. Do najczęstszych tego rodzaju życiowych problemów, które wymają specjalistycznej pomocy psychologicznej, zalicza się: nadmierny stres, depresję, samotność, problemy rodzinne, zaburzenia emocjonalne, nadpobudliwość, nieśmiałość, czy na przykład problemy funkcjonowania w grupie – nie sposób wymienić tu wszystkiego. Praca psychologa opiera się przede wszystkim na rozmowie. Od tego też zaczyna się psychoterapia. Osoba, która zjawia się w gabinecie psychologa, ma ku temu wystarczający powód. Początkowe wizyty opierają się zatem na próbie przedstawienia problemu przez pacjenta. Rozmowa oscyluje wokół tematów najważniejszych dla pacjenta – psycholog już po krótkim okresie czasu doskonale zdaje sobie sprawę z tego, za jakim tematem należy podążać, by trafiać w samo sedno problemu. Po przedstawieniu wszystkich problemów pacjenta, następuje diagnoza psychologiczna, która nie zawsze jest jednak ściśle sprecyzowana. Jeżeli pacjent nie domaga się takiej diagnozy, bądź wizyta nie ma na celu wystawienia danej opinii na piśmie, nie istnieje konieczność jej sprecyzowania. Należy bowiem szczególnie podkreślić, iż postawienie jednoznacznej diagnozy jest niezwykle trudne, zwłaszcza po zaledwie kilkudziesięciominutowej rozmowie. Do rozwiązania najważniejszych problemów pacjenta wystarczy zatem bardzo ogólne określenie trudności, z którymi zmaga się on od jakiegoś czasu. Głównym zadaniem psychologa jest zatem okazanie pacjentowi zrozumienia oraz pomocy w związku z przeżywanymi przez niego emocjami. Psycholog pomaga pacjentowi dostrzec jego problem z wielu, różnych perspektyw. To z kolei pomaga w nabraniu swego rodzaju dystansu, potrzebnego do dostrzeżenia i poszukania rozwiązań, których wcześniej nie dało się zauważyć. Psycholog pomaga pacjentowi w indywidualnej ocenie własnego zachowania, co pozwala na łatwiejsze zrozumienie motywów własnego postępowania. Najważniejszym rezultatem pracy psychologa jest zwiększenie świadomości pacjenta na temat jego własnej sytuacji oraz możliwych sposobów postępowania.